Opći uvjeti poslovanja

Naručivanje:

Proizvode možete naručivati putem:
Telefona             (033) 718-705      , 718-706 svaki radni dan od 08:00 do 16:00
Putem fax-a (033) 661-999
Elekonske pošte na priminvest@bih.net.ba
Na adresi PRIM INVEST d.o.o. Derviša Numića 9, 71000 Sarajevo

Uvjeti isporuke:
Rok isporuke za većinu proizvoda je 2 – 3 nedelje, osim za velike trezore za koje je 5 – 6 nedelja od narudžbe.
Ako se neki od proizvoda više ne proizvodi, ne možemo osigurati njegovu isporuku.

Transport:
Transport do kupca nije izražen u kataloškoj cijeni. Može se izvršiti po dogovoru, s našim transportnim sredstvom ili u organizaciji s nekom od transportnih firmi.Kupac može preuzeti robu u našem skladištu.

Cijene, paritet:
Cijene u katalogu su bez PDV-a.
Paritet je FCO skladište PRIM INVEST-a, Derviša Numića 9, 71000 Sarajevo 
Troškovi pakiranja, dopreme do skladišta i carine uključeni su u katalošku cijenu.

Garancija, servis, reklamacije:
Na sve proizvode garantni rok je minimalno 1 godina.
Servisna služba: PRIM INVEST d.o.o
Reklamaciju je potrebno prijaviti u roku od 8 dana. Treba se utvrditi komisijski i sa zapisnikom.

Vaša košarica je prazna.

Naroči brezplačni katalog